blockchain คืออะไร ทำใมจึงเป็นทีนิยมอย่างมาก

เทคโนโลยี blockchain คืออะไร ในวันนี้เรามาทำความรู้จักกัน หลายๆคนอาจจะได้ยินเข้ามามากเกี่ยวกับการเอา blockchain มาใช้กับหลายๆกิจการ blockchain นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูล แบบไม่มีศูนย์กลางเป็นระบบควบคุมแก้ไขยาก มีความน่าเชื่อถือได้มาก blockchain หลายคนอาจจะได้ยินบิทคอยน์ ใช้กับเทคโนโลยี blockchain คือไม่มีคนกลาง และในเมื่อไม่มีคนควบคุม จึงต้องมีระบบ blockchain มารองเพื่อที่จะให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำรายการในแต่ละครั้ง ในวันนี้เรามีบทความที่ให้ความเกี่ยวกับ blockchain ในขั้นต้นว่า blockchain นั้นคืออะไรมีคุณประโยชน์ยังไง หากสนใจคลิกเข้ามาอ่านรายละเอียดปลีกย่อยที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

Posts created 358

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top