แนวนโยบายดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่ได้เรื่องกับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีเรื่องเบ็ดเตล็ดบอก

แนะนำกลยุทธ์การเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆสนับสนุนให้คุณตรงนั้นเลือกทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณมากมายที่สุดเรามีกลยุทธ์+เรียงความเพียบที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณได้อ่าน เช่นเรียงความ อักษรทะเบียนที่เหมาะเบี่ยง ปกติอักษรทะเบียนที่เหมาะเบี่ยงมีไพ่ต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคิดเลขอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณก็หมายความว่า

ทะเบียนสวยวิธีการแบบนี้ครับผม
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงราคาหมู่ลายลักษณ์อักษร 2 ตัวหน้าทน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง

2. ต่อจากนั้นเมื่อได้ยอดแล้ว ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์

ควรเบี่ยงหมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษรโชคร้ายและคณิตโชคร้าย ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายความว่า แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและคณิตโชคร้ายไม่ได้ ไม่เหมาะให้คณิตโชคร้ายวันเกิดเป็นคณิตตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขแบบนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณ ระดับดีมากมาย หมายความว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตยอดที่ให้คุณอ่ะครับระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรโชคร้ายที่เหมาะเบี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันอาทิตย์ คณิต 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันพระจันทร์  คณิต 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร คณิต 2 อักษรลายลักษณ์อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางวัน คณิต 3 ลายลักษณ์อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน คณิต 5 อักษรลายลักษณ์อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส คณิต 7 ลายลักษณ์อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ คณิต 8 ลายลักษณ์อักษร ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ คณิต 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนคณิตสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตัวอักษรลายลักษณ์อักษร ศ=7, ศ=7 ได้ยอด หมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร หมายความว่า 7 + 7 = 14 และยอดเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง หมายความว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้แอ่งน้ำวกกัน ได้ดังที่เห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาคณิตศาสตร์ 42  หมายความว่ายอดที่ให้คุณระดับดีมากมาย เป็นต้น เพราะเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเปรียบเทียบไปเพราะด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันอาทิตย์ ก็ไม่เหมาะมีคณิต 6 และลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันอาทิตย์เป็นต้น เพราะมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายความว่า แนวทางคิดเลขยอดของคณิตทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายเพื่อคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่ายอดเท่าใดอาจได้อาจเสีย ในวันนี้เรามีแนวทางคิดเลขยอดมาให้คุณดู

วิธีการคิดเลขยอดของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าทน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงราคาได้แบบนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาเท่ากับ  4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาเท่ากับ  9

หลังจากได้ยอดแล้ว ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ เพราะแจกจ่ายกลุ่มคณิตศาสตร์ แบบนี้

– คณิตยอดดีมากมาย ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า รวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตยอดดีมัธยม ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณระดับดีมัธยม เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จ แม้มีความพยายาม

– คณิตยอดไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะเหน็ดเหนื่อยมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอคำถามกลุ้มรุมเร้า อาชีว ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เหมาะเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/

Posts created 358

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top